Αισθητική Οδοντιατρική- Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέμβασης(minimally invasive dentistry)

 • Λεύκανση
 • Αδαμαντινοπλαστική
 • Ένθετα & επένθετα πορσελάνης/σύνθετης ρητίνης
 • Όψεις πορσελάνης/σύνθετης ρητίνης
 • Γέφυρες τύπου Maryland/RBB(resin bonded bridges)

Προσθετική

 • Ακίνητη Προσθετική
  1. Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις-στεφάνες/γέφυρες
  2. Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις-στεφάνες/γέφυρες
 • Κινητή Προσθετική
  1. Ολικές Οδοντοστοιχίες
  2. Μερικές Οδοντοσοιχίες
  3. Επένθετες Οδοντοστοιχίες

Εμφυτεύματα

Περιοδοντολογία

 • Θεραπεία ουλίτιδας-καθαρισμός
 • Αφαίρεση χρωστικών ουσιών με συσκευή σοδοβολής
 • Περιοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντία-Απονευρώσεις

 •  Ενδοδοντική θεραπεία-απονεύρωση μόνορριζου/δίρριζου/πολύριζου δοντιού

Χειρουργική Στόματος

 • Εξαγωγή δοντιών/ριζών
 • Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων/ημιεγκλείστων φρονιμιτών
 • Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Δυσλειτουργία κροταφογναθικής άρθρωσης-βρυγμός-τρίξιμο/σφίξιμο δοντιών

 • Θεραπεία με νάρθηκα σταθεροποίησης

Αθλητικός Νάρθηκας

Παιδοδοντία

 • Τακτικός έλεγχος νεογιλής και μικτής οδοντοφυΐας
 •  Καθαρισμός και στίλβωση δοντιών
 • Φθορίωση
 • Προληπτικές εμφράξεις οπών & σχισμών-sealants
 • Εμφράξεις σύνθετης ρητίνης σε νεογιλά & μόνιμα δόντια
 • Πολφοτομή
 • Ενδοδοντική θεραπεία-απονεύρωση νεογιλού δοντιού
 • Εξαγωγή νεογιλού δοντιού