Πάλλα Σιλένα, DDS, MSc


Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδικευση επί τριετία στην Προσθετική, Προσθετική Εμφυτευμάτων & Αισθητική Οδοντιατρική Α.Π.Θ


  • Η οδοντίατρος Πάλλα Σιλένα γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες. Εισήχθη  στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) το 2005 από την οποία αποφοίτησε το 2011 με βαθμό «Λίαν Καλώς», με τίτλο DDS(Doctor Dental Surgery).
  • Τον Σεπτέμβριο του 2012 εισήχθη  στο τριετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της Προσθετικής από το οποίο απέκτησε Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προσθετική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων και Αισθητική Οδοντιατρική. Σε όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
  • Ταυτόχρονα με τις μεταπτυχιακές σπουδές της, εργάστηκε ως οδοντίατρος επί 5ετία σε 2 ιατρεία Προσθετολόγων στην Θεσσαλονίκη.
  • Μέχρι σήμερα έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει με επιστημονικές εργασίες σε πληθώρα συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα περισσότερα από τα παραπάνω αφορούσαν την Αισθητική Οδοντιατρική και Εμφυτευματολογία, ώστε να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στους τομείς αυτούς.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2016 έλαβε το 1ο βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στο 40o Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσθετολόγων (EPA) το οποίο έλαβε χώρα στο Halle της Γερμανίας.
  • Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα στο αντικείμενο της σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή περιοδικά:

1.Palla ES et al.” Color stability of lithium disilicate ceramics after aging and immersion in common beverages.” Journal of Prosthetic Dentistry ; September2017

2. Palla ES, Karaoglani E, Naka O, Anastasiadou V.”Soft Denture liners’ effect on the masticatory function in patients wearing complete dentures: a systematic review.” Journal of Dentistry 2015; 21

3. Palla ES, Zouloumis L.”One-stage & two-stage implants. Osseointegration and longevity depending on the type of the implant” .Stoma 2013;41(3):173-180

4. Karypidou A, Palla ES.”Lateral root canals. A Clinical Approach.”Endodology 2011;6:29-40